นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ KHONGDEE ได้กำหนดนโยบายการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. นโยบายกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์

1.1 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะทำการเก็บข้อมูลของสมาชิกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
1.2 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือลบข้อมูลและสมาชิกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
1.3 ในกรณีที่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปีลงทะเบียนในเว็บไซต์ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
1.4 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายจะใช้กับสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะลงทะเบียนก่อนหรือหลังจากเปลี่ยนนโยบาย นโยบายที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์หรือในเว็บไซต์

2. อีเมล์และรหัสผ่าน

2.1 สมาชิกใช้อีเมล์และรหัสผ่าน(เรียกรวมว่า ID ) ขณะที่สมาชิกลงทะเบียนในเว็บไซต์
2.2 สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกปิด ID ของตนเอง
2.3 หากสมาชิกใช้ ID ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองหรือบุคคลที่สาม สมาชิกต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการใช้งาน

3. ข้อมูลการลงทะเบียน

3.1 ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกเก็บและจัดการภายใต้เว็บไซต์ แบ่งเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดสาธารณะในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ไม่ได้เปิดสาธารณะในเว็บไซต์
3.2 หากข้อมูลที่ถูกเปิดสาธารณะในเว็บไซต์สร้างความเสียหายให้กับสมาชิกหรือบุคคลที่สาม สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องให้เว็บไซต์รับผิดชอบ โปรดระวังข้อมูลที่คุณพิมพ์เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์
3.3 สมาชิกไม่ปลอมแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์
3.4 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ที่อยู่ที่ลงทะเบียน, หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลที่ลงทะเบียนอื่น ๆ สมาชิกต้องแจ้งทางเว็บไซต์ทันที

4. กติกาการใช้งานเว็บไซต์

4.1 สมาชิกต้องรักษามารยาทในขณะที่เขา / เธอกำลังใช้เว็บไซต์นี้อยู่ การกระทำดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ห้ามกระทำในเว็บไซต์นี้:

– การละเมิดกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์
– การกระทำผิดทางอาญา
– การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกคนอื่นและ / หรือบุคคลที่สาม
กิจกรรมส่งเสริมการขายหรือบริการอื่น ๆ รวมถึงการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
– การกระทำที่สร้างความเสียหายต่อความเสียหายหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม
– การกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์
– การกระทำการซื้อการขายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
– การกระทำที่สร้างความเสียหายแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
– การส่งจดหมายขยะไปยังผู้อื่น รวมถึงการกระทำที่บังคับให้ส่งต่อจดหมายไปยังผู้อื่น
– การกระทำอื่น ๆ ที่เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

5. ห้ามมิให้มีข้อมูลสำหรับละเมิดความเป็นส่วนตัว

สมาชิกไม่สามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อทำสำเนาขาย หากไม่ได้เป็นการใช้ส่วนตัว ยกเว้นว่าเว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์อนุญาต สมาชิกไม่สามารถใช้เว็บไซต์สำหรับการใช้งานที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือให้ผลกำไรใด ๆ

6. ระหว่างสมาชิก

6.1 สมาชิกไม่สามารถรบกวนสมาชิกหรือผู้ใช้รายอื่น สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ความรับผิดชอบของเขา / เธอ
6.2 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำหรือข้อมูลระหว่างสมาชิกในเว็บไซต์
6.3 สมาชิกที่โพสต์ไวรัสต่าง ๆ หรือข้อความบนเว็บไซต์นี้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ

7. สิทธิ์ในการใช้งาน

7.1 ข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์จากสมาชิกอยู่ในเว็บไซต์ บรรณาธิการของเว็บไซต์ นักเขียนของเว็บไซต์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์อันชอบธรรมของเว็บไซต์ ทั้งภาพประกอบและเนื้อหา
7.2 สมาชิกไม่เรียกร้องสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ในเว็บไซต์จากผู้แก้ไขเว็บไซต์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์อาจวางข้อมูลบนเว็บไซต์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ แพล็ตฟอร์มทางโซเซียลมีเดียอื่น ๆ เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก)
7.3 เว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ กับการใช้อีเมล์ที่แตกต่างจากที่ลงทะเบียน
7.4 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์เลือกสมาชิกเพื่อส่งข้อมูลเฉพาะ
7.5 สมาชิกสามารถติดต่อกับเว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์ด้วยวิธีที่แจ้งโดยเว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์
7.5 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ในการส่งอีเมล์จากสมาชิกในเว็บไซต์ เนื้อหาที่ส่งไปยังเว็บไซต์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิก

8. ลบสมาชิก

เว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะลบสมาชิกและข้อมูลสมาชิก
8.1 ในกรณีที่ใช้งานอย่างไม่ถูกต้องของสิทธิ์ของสมาชิก
8.2 ในกรณีที่สร้างความเสียหายหรือสูญเสียเครดิตและความน่าเชื่อถือจากเว็บไซต์
8.3 ในกรณีที่ใช้เว็บไซต์และระบบผิดวิธี
8.4 ในกรณีที่ไม่มีการจ่ายเงินสำหรับบริการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้
เมื่อข้อมูลสมาชิกถูกลบสมาชิกจะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดจากเว็บไซต์

9. การยกเลิกสมาชิก

9.1 เมื่อสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก เขา / เธอจำเป็นต้องแจ้งเว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์
9.2 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง, ความมีประสิทธิภาพ, ความสมบูรณ์ของข้อมูล และบริการในเว็บไซต์นี้
9.3 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ขาย และเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยสมาชิกและบุคคลที่สาม สมาชิกหรือบุคคลที่สามไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในเว็บไซต์
9.4 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง, ประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เว็บไซต์หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ จากเนื้อหา (ทางร่างกาย, จิตใจ, การเงิน และอื่น ๆ )
9.5 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ในกรณีที่สมาชิกโพสต์ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

10. การหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร

เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์หยุดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิก
10.1 ในกรณีที่เกิดปัญหาเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
10.2 ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, ไฟดับ, ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ
10.3 ในกรณีที่มีปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ตัดสินว่าเว็บไซต์นี้ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้
10.4 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียจากสถานการณ์ข้างต้น

11. การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

11.1 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือเปลี่ยนแปลงบริการของเว็บไซต์นี้
11.2 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ สำหรับสถานการณ์ข้างต้น
11.3 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์มีสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ตรวจสอบ แต่ไม่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลและเนื้อหา
11.4 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สาม ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นสมาชิกและ / หรือบุคคลที่สามสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องมีเว็บไซต์นี้หรือบรรณาธิการของเว็บไซต์เป็นตัวกลาง
11.5 เว็บไซต์และบรรณาธิการของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบ หากสมาชิกหรือบุคคลที่สามไม่สามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์และบริการได้
11.6 ความขัดแย้งทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงชนิดของปัญหา

12. การคัดลอกหรือการเผยแพร่เนื้อหา

12.1 ห้ามมิให้มีการคัดลอก, ขายรูปภาพหรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562

khong-dee.com